5

21 april 2016
Asiel en werk

Op de vlucht en aan de slag

Vluchtelingen moeten sneller aan de slag kunnen, vindt minister Asscher. Desnoods als vrijwilliger. Maar staat de wet dat wel toe? Het tweede onderwerp in dit nummer is de duur van de WW. Hoe repareren de sociale partners 'het gat van het derde jaar'?

De nieuwste cijfers

Werkende Wajongers

Waar werken Wajongers?
Waar werken Wajongers?

Eind 2012 had 23,4% (53.000 op een totaal van 226.000) van de Nederlandse Wajongpopulatie werk. Bijna de helft van deze werkende Wajongers (11,2% van het totaal) werkte op een beschutte werkplek in of via de sociale werkvoorziening (SW). De rest (12,2% van het totaal) werkte bij een reguliere werkgever. De verdeling van deze werkende Wajongers tussen reguliere werkgevers en de SW-sector verschilt zeer sterk tussen regio’s: zie onderstaande kaart (SW = rood, regulier = geel). Dit blijkt uit het UWV Kennisverslag (UKV) van april.

ARBEIDSPARTICIPATIE VAN WAJONGERS IN DE SW EN DE REGULIERE SECTOR

 

In vergelijking met het landelijk gemiddelde is de arbeidsparticipatie van Wajongers in de SW-sector hoog in de grensregio’s in het oosten en zuiden van het land. In de Achterhoek werkte in de periode 2008–2013 gemiddeld 18,5% van de Wajongers in de SW-sector. In Drenthe, Noord- en Zuid-Limburg was dit ongeveer 16%. In grootstedelijke regio’s als Groot-Amsterdam, Haaglanden, Midden-Utrecht en Rijnmond is dit percentage nog lager, daar werkte 7 tot 8% in de SW-sector.

In veel regio’s gaat een lage participatie in de SW-sector samen met een relatief hoge participatie in de reguliere sector. Zo werkte in Flevoland 7,5% van de Wajongers in de SW-sector tegenover ruim 15% in de reguliere sector. Andere regio’s met een lage participatie in de SW-sector en een hoge participatie in de reguliere sector zijn Food-Valley en Oost-Utrecht. Er zijn echter ook regio’s waar de participatie in zowel de SW- als de reguliere sector laag is. Dit is het geval in Groot-Amsterdam en Haaglanden. Daarnaast zijn er regio’s waar de participatie in zowel de SW- als de reguliere sector relatief hoog is. Zo is in de IJsselvechtstreek de participatie in de SW-sector 14,5% en in de reguliere sector 16,5%.

Zie het UWV Kennisverslag (UKV) april voor het integrale onderzoeksverslag.

 

WW stabiel

Het aantal WW-uitkeringen lag eind maart 2016 vrijwel op hetzelfde niveau als eind februari 2016: circa 470.000. In maart is er normaal gesproken een daling van het aantal WW-uitkeringen onder invloed van een seizoenpatroon. Dit jaar is deze afname niet zichtbaar vanwege de invoering van de inkomstenverrekening die per 1 juli 2015 is ingevoerd als onderdeel van de Wet werk en zekerheid (Wwz). De systematiek van inkomstenverrekening zorgt voor een latere registratie van WW-uitstroom, met als gevolg meer WW-uitkeringen.

DEC 2014 - MRT 2016 (VOORLOPIGE CIJFERS)  X 1.000
InstroomUitstroomAantal uitkeringen
dec55.539.9440,8
jan75.358.5457.6
feb46.649.0455.1
mrt44.456.4443.1
apr47.363.6426.9
mei35.445.9416.3
jun40.546.7410.2
jul60.650.4420.3
aug40.341.1419.6
sep38.041.1416.5
okt49.845.3421.0
nov43.637.2427.4
dec62.043.5445.9
jan56.537.0465.4
feb45.140.6469.9
mrt49.949.6470.2

Door op de onderdelen in de grafiek te klikken kunt u de exacte aantallen voor uitkeringen op een bepaald moment opvragen. Ook kunt u, als u niet alle gegevens wilt afdrukken of kopiëren, onderdelen weghalen (en weer terugzetten) door te klikken op de woorden instroom, uitstroom en aantal uitkeringen onder de grafiek. Alle cijfers zijn in duizendtallen weergegeven.

Op de grafiek hierboven heeft de linker y-as betrekking op de instroom en de uitstroom en de rechter y-as op het aantal uitkeringen.

WW: instroom, uitstroom en aantal uitkeringen (x 1.000)

KLIK OP DE STAVEN VOOR MEER DETAILS
 InstroomUitstroomActueel volume
GeslachtVMVMVM
Leeftijd15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+
jan-mrt 20158.923.717.517.310.09.824.720.020.313.97.922.316.815.58.310.025.521.621.914.18.937.246.865.056.1 8.533.343.765.778.0
jan-mrt 20168.220.715.415.89.98.121.617.519.015.15.917.713.814.29.26.216.914.115.613.611.140.244.765.464,911.340.744.565.781.8

De cijfers van 2015 en 2016 zijn voorlopig.


Klik hier voor de laatste werkloosheidscijfers.

 

Reparatie WW

Reparatie derde jaar WW
Reparatie derde jaar WW

Van 38 naar 24 maanden

De duur van de WW wordt vanaf 1 januari 2016 met één maand per kwartaal teruggebracht van 38 tot 24 maanden. In hun cao’s moeten werkgevers en werknemers zelf de reparatie van de WW-loze maanden regelen. De VNG is als vertegenwoordiger van de gemeenten de eerste werkgever die zo’n cao nu rond heeft.

Vrij&Willig

werk voor vluchtelingen
werk voor vluchtelingen

Tussen droom en daad

Minister Asscher wil dat vluchtelingen sneller aan de slag kunnen, desnoods als vrijwilliger. Tot voor kort duurde het ongeveer vijf weken voordat UWV hiervoor al dan niet toestemming gaf. Asscher wil dat het binnen een of twee weken wordt geregeld. Maar de regelgeving is weerbarstig …

Vacuüm

Vacuüm

Het gebeurt nooit op de eerste, maar altijd op een van de laatste dagen van de vakantie. Ineens duikt daar 'Iemand' op die je van de sokken blaast, zo interessant, veelbelovend en mooi is die persoon. Wat nu, met de retourtickets al op zak? Het hart volgen en dus hechten, of toch verstandig zijn, en alles afhouden?

Het lijkt misschien ongepast om het lot van vluchtelingen met dat van vakantiegangers te vergelijken, maar het onderliggende dilemma is vergelijkbaar: de vluchteling komt aan, zijn status is nog onbeslist, en je zou menselijkerwijs willen dat zo iemand niet op zijn handen hoeft te zitten, maar kennismaakt met de mensen, de taal en de nieuwe omgeving. Prachtig idee: vrijwilligerswerk, en wel zo snel mogelijk. Maar zo’n asielzoeker verbindt zich, hij maakt vrienden of op zijn minst kennissen, en als het even wil, hecht hij zich aan de oude mevrouw die hij Sophie mag noemen, en met wie hij dagelijks wandelt. Wordt hem later geen officiële status toegekend, dan is de pijn inmiddels verdubbeld: én de aanvrager én mevrouw Sophie zijn nu aangeslagen.

Als het doel van de Nederlandse overheid is om zo veel mogelijk asielzoekers retour te sturen, dan moet de mogelijkheid tot hechting tot een minimum worden beperkt. Maar als de overheid ervan uitgaat dat veel aanvragers terecht een beroep doen op de Nederlandse staat, dan kun je niet vroeg genoeg beginnen met het beëindigen van Het Grote Niksdoen waarin de asielvrager zit gevangen. Want geen mens is bedoeld als vacuümverpakking.

Stephan Sanders (Haarlem, 1961) is auteur van vooral columns en essays en (radio)presentator. Sinds 2003 schrijft hij columns voor UWV.

Vacuüm

2 reacties

+ schrijf een reactie

Helemaal mee eens: kinderen naar school, ouderen aan het werk. Zo snel mogelijk in een dagelijks ritme, en de officiële status van zo'n persoon is in feite onbelangrijk. Wat op dit moment gebeurt is een "waste of talent".

Het is helemaal waar dat het grote Niks Doen demotiverend werkt voor mensen. Maar laten we niet vergeten dat er ook zo'n grote groep oudere baanlozen deelnemen aan het grote Niks Doen. Hier wordt vanuit de maatschappij en de Overheid niet zo voortvarend op gereageerd. Het zou fijn zijn als er een connectie tussen deze twee groepen gemaakt kon worden. mensen kunnen elkaar steunen, van elkaar leren en elkaar motiveren om toch proberen een plaats op die moeilijke arbeidsmarkt te kunnen krijgen.

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

Berichten

Cijfers, onderzoek en publicaties

Lees publicaties met kennis en cijfers over de arbeidsmarkt en sociale voorzieningen.

Cijfers en onderzoek

UWV publiceert veel kennis en cijfers op het gebied van de arbeidsmarkt en de sociale voorzieningen. In de volgende publicaties vindt u deze informatie terug:

Magazines

Daarnaast publiceert UWV magazines voor verschillende doelgroepen, waaronder:

Video’s

Bekijk video’s die UWV voor diverse doelgroepen heeft gemaakt.

Bekijk de video uit deze editie:

Video’s uit andere recente edities:

Bekijk meer video’s van UWV op YouTube.

Meer Wajongers aan de slag

Meer Wajongers aan de slag
Meer Wajongers aan de slag
Meer Wajongers aan de slag

Door convenanten te sluiten met grote werkgevers zijn in 2015 honderden Wajongers aan de slag geholpen.

Door convenanten te sluiten met grote werkgevers zijn het afgelopen jaar honderden Wajongers aan de slag geholpen. UWV maakte onder meer verlengde afspraken met onder andere supermarktketen Albert Heijn, facilitair dienstverlener Vebego en het ministerie van Defensie over het aannemen van arbeidsgehandicapten. Tijdens een bijeenkomst met partnerwerkgevers in het kader van de Europese werkgeversdagen zei UWV-bestuursvoorzitter Bruno Bruins steeds meer bereidheid te zien bij bedrijven om mensen met een arbeidsbeperking een plek te bieden.

Het aantal jonggehandicapten dat via UWV aan de slag ging, steeg in 2015 tot ruim boven de 8.000. Bruno Bruins: ‘UWV stimuleert het creëren van meer reguliere werkplekken voor Wajongers. Dit doen we onder andere door inzichtelijk te maken welke jonggehandicapten beschikbaar zijn voor werk, en wat zij kunnen. Ik merk dat steeds meer bedrijven de samenwerking met UWV zoeken en jonggehandicapten een plek willen bieden. Dat is een positieve ontwikkeling die we moeten doorzetten. Want ook met een arbeidsbeperking kun je prima functioneren op de arbeidsmarkt.’

Ook vestigde UWV tijdens de Europese werkgeversdagen de aandacht op het belang van een arbeidsmarkt waarin mensen met een arbeidsbeperking optimaal kunnen participeren. Adviseurs van de regionale WerkgeversServicepunten gingen op bezoek bij bedrijven die zich inspannen om werknemers met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen én te houden. Ook in juni – als UWV tijdens het tijdelijk EU-voorzitterschap van Nederland de arbeidsvoorzieningsorganisaties van de andere lidstaten ontvangt – zal UWV dit thema agenderen.

Week van de Ondernemer

Week van de Ondernemer
Week van de Ondernemer
Week van de Ondernemer

UWV is ook dit jaar partner van de Week van de Ondernemer, het grootste ondernemersevenement van Nederland.

UWV is ook dit jaar partner van de Week van de Ondernemer. Op dit grootste ondernemersevenement van Nederland informeert UWV ondernemers over personeelsbeleid en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. UWV is aanwezig met een stand en organiseert verschillende workshops en side-events. Het evenement vindt plaats op 29 juni in Groningen, op 12 oktober in Eindhoven en op 16 november in Amsterdam.

Het thema van de Week van de Ondernemer is dit jaar ‘Building better business’. Tijdens de UWV-workshops praten ondernemers bezoekers bij over de toekomst van de arbeidsmarkt. Zo geeft Katinka de Korte van Accenture een presentatie over de gevolgen van (internationale) veranderingen op de arbeidsmarkt; spreekt ondernemer en bedenker van Soupalicious Milco Aarts over sociaal ondernemen nieuwe stijl; en vertelt Floyd Sijmons, medeoprichter van het online platform voor schoonmaakhulpen Helpling, over de mogelijkheden van nieuwe technologie voor personeelsbeleid.

Op de UWV-stand geven medewerkers van UWV advies over de veranderende arbeidsmarkt en bieden ondersteuning bij werving en selectie. Ook is de speciaal voor de Week van de Ondernemer ontwikkelde arbeidsmarktbarometer beschikbaar.

Alternatieven voor thuiszorgmedewerkers

Alternatieven voor thuiszorgmedewerkers
Alternatieven voor thuiszorgmedewerkers
Alternatieven voor thuiszorgmedewerkers

Door de hervormingen in de zorg zouden veel thuiszorgmedewerkers hun baan kunnen verliezen.

Door de hervormingen in de zorg speelt er momenteel veel in de zorgsector. Veel thuiszorgmedewerkers verliezen mogelijk hun baan. Zij zullen op zoek moeten gaan naar een nieuw toekomstperspectief, binnen óf buiten de zorgsector. In de UWV- notitie 'Alternatieve loopbaanoverstappen voor helpende in de thuiszorg' wordt zowel binnen als buiten zorgberoepen gekeken naar uitwijkmogelijkheden.

Een groep die voornamelijk wordt geraakt, is de helpende in de thuiszorg. Het beroep ‘helpende in de thuiszorg’ is een verzamelbegrip waaronder verschillende functies vallen, zoals thuishulp (voornamelijk huishoudelijke werkzaamheden) en verzorgingshulp (naast hulp bij de huishouding ook hulp bij persoonlijke verzorging). De meeste helpenden in de thuiszorg die zich bij UWV als werkzoekende hebben ingeschreven, hebben geen startkwalificatie (65%). Circa 30% heeft een opleiding op het niveau van mbo-2, -3 of -4 en ongeveer 4% is hoogopgeleid. Van alle beroepen in de sector Zorg kent ‘helpende in de thuiszorg’ de meeste lopende WW-uitkeringen. Per februari 2016 zijn dit er ongeveer 3.400. Ten opzichte van februari 2015 is dit aantal met 22% gestegen. Als helpenden in de thuiszorg eenmaal in de WW raken, komen ze moeilijker dan gemiddeld weer aan de slag.
 
Uit de UWV-notitie blijkt dat binnen de zorg bijna alle alternatieve beroepen betere kansen op werk bieden dan het beroep van helpende in de thuiszorg. Voor deze alternatieve zorgberoepen is wel een hoger opleidingsniveau vereist. Met name de overstap naar verpleegkundige (mbo) biedt goede kansen. Buiten de zorg liggen er mogelijkheden op het gebied van horeca en in klantcontact (zoals callcentermedewerker en medewerker klantenservice).

Fred Paling voorzitter Raad van Toezicht NSGK

Fred Paling voorzitter Raad van Toezicht NSGK
Fred Paling voorzitter Raad van Toezicht NSGK
Fred Paling voorzitter Raad van Toezicht NSGK

NSGK, de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind, heeft Fred Paling per 1 april benoemd als voorzitter van haar Raad van Toezicht.

NSGK, de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind, heeft Fred Paling per 1 april benoemd als voorzitter van haar Raad van Toezicht. Paling is in zijn professionele leven lid van de Raad van Bestuur van UWV. Ingrid Tuinenburg, directeur NSGK: 'We zijn erg blij met zijn brede maatschappelijke kennis maar zeker ook zijn kennis over de Participatiewet en de gevolgen daarvan voor onze doelgroep.' Fred Paling neemt het voorzitterschap over van Anton Westerlaken, tevens voorzitter Raad van Bestuur Maasstadziekenhuis en voorzitter Start Foundation. Westerlaken was sinds december 2009 voorzitter en moest om gezondheidsredenen zijn functie neerleggen.

NSGK hanteert een duidelijke scheiding tussen besturen en toezicht houden. De directeur is bestuurlijk verantwoordelijk, de Raad van Toezicht heeft een controlerende taak. De Raad bestaat uit vijf personen die ieder hun eigen expertise hebben op het gebied van bijvoorbeeld bestuur, financiën, zorg of communicatie. NSGK streeft naar een evenwichtige samenstelling op gebied van ervaring en vernieuwing. De voorzitter is onafhankelijk met goede bestuurlijke kwaliteiten en grote affiniteit met de doelgroep. De leden van de Raad van Toezicht doen hun werk onbezoldigd.

NSGK is hét goede doel voor kinderen en jongeren met een handicap in Nederland. Met de hulp van donateurs en vrijwilligers steunt de stichting jaarlijks honderden projecten die hen helpen om gewoon te spelen, leren, wonen en werken, liefst samen met leeftijdgenoten zonder beperking.

ICT’ers gezocht

ICT’ers gezocht
ICT’ers gezocht
ICT’ers gezocht

Steeds meer bedrijven hebben moeite om gekwalificeerde kandidaten te vinden voor hun ICT-vacatures.

Steeds meer bedrijven hebben moeite om gekwalificeerde kandidaten te vinden voor hun ICT-vacatures. Voor 2016 wordt een tekort van maar liefst 5.000 tot 7.000 ICT’ers voorspeld. Tegelijkertijd zijn er zo’n 6.700 WW-uitkeringen voor middelbaar en hoogopgeleide ICT’ers, blijkt uit recente cijfers van UWV. De onafhankelijke beroepsvereniging van ICT’ers Ngi-NGN roept werkgevers dan ook op om te investeren in de omscholing van ICT-professionals.

58% van de ICT’ers in de WW is 45 jaar of ouder. Maarten Emons van Ngi-NGN: 'We hebben het over meer dan 4.500 ICT-professionals die niet aan de bak komen, omdat ze volgens werkgevers te oud zouden zijn. Het wordt tijd dat werkgevers hun verantwoordelijkheid nemen, voor ervaring durven te kiezen en deze mismatch oplossen.' Emons kent de vooroordelen over 45-plussers. 'Ze zouden vaker verzuimen, maar uit de gesprekken met werkgevers ontstaat er een ander beeld. Oudere werknemers zijn daarbij juist veel loyaler. Het klopt dat de ontwikkelingen in de sector heel hard gaan, dat ontken ik niet. Eén ding is me echter niet duidelijk: waarom wordt een professional niet bijgeschoold om bij een organisatie aan de gang te kunnen, maar wordt hij wel bijgeschoold als hij al bij een bedrijf werkt?'

Zie ook de factsheets arbeidsmarkt ICT voor respectievelijk werkgevers en werkzoekenden.

Klik hier voor het laatste gedrukte UWV Magazine

Online archief

randomness