UWVMagazine

uwv magazine

1

28 januari 2021
jonge vrouw met koffie en iPhone

Bedienen van de klant

Gebruikersgemak en klanttevredenheid staan bij veel organisaties hoog op de agenda. Met de omnichannel-benadering zet UWV een nieuwe stap in deze richting. Verder: aandacht voor de STAP-regeling, die de fiscale aftrek voor studiekosten vervangt.

De nieuwste cijfers

UWV helpt met studiekiezen voor het mbo

illustrate cijfers jan2021
illustrate cijfers jan2021

De afdeling Arbeidsmarktinformatie van UWV doet regelmatig onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van studenten uit verschillende typen onderwijs.

 

 

 

In 2020 verschenen er publicaties over de baankansen van hbo’ers en wo’ers, en onlangs publiceerde UWV drie vergelijkende onderzoeken naar de arbeidsmarktpositie van mbo’ers op bol/bbl-niveau 2, bol-niveau 3 en 4 en bbl-niveau 3 en 4. De belangrijkste vraag die daarin beantwoord wordt: met welke opleiding heb je, naast natuurlijk je interesses en capaciteiten, de beste startpositie op de arbeidsmarkt? Uit onderzoek blijkt dat studiekiezers die arbeidsmarktinformatie voor baankansen meenemen in hun overwegingen, een meer bewuste loopbaankeuze maken en daardoor een betere startpositie hebben op de arbeidsmarkt.

Ook voor volwassen werkzoekenden

De publicaties zijn voornamelijk bedoeld voor decanen, mentoren in het voortgezet en middelbaar onderwijs en loopbaanprofessionals, maar bieden ook handvatten voor adviseurs werk van UWV en loopbaanadviseurs van de Leerwerkloketten. Daarmee kunnen ze volwassenen adviseren zich te laten omscholen naar een ander, kansrijker beroep, zegt Michel van Smoorenburg, senior arbeidsmarktadviseur bij UWV. ‘Er verdwijnen in bepaalde sectoren immers steeds meer banen, terwijl er in andere juist kansen liggen. De noodzaak tot omscholing is groot.’

Aantal WW-uitkeringen in december gestegen

Het aantal WW-uitkeringen lag eind december 2020 hoger dan eind november 2020: circa 285.000 versus ruim 276.000. Dit hogere niveau heeft vooral te maken met een toename van het aantal WW-aanvragen eind december. Aan de daling die optrad in augustus en september is een eind gekomen. In de maanden augustus en september was er nog sprake van een duidelijke daling, die grotendeels het gevolg was van de invoering van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Het ongunstige effect van corona op de economie zorgde ervoor dat het aantal WW-uitkeringen eind december 2020 duidelijk hoger was in vergelijking met eind december 2019: circa 62.000 meer.

AUG 2019 - DEC 2020 (VOORLOPIGE CIJFERS)  X 1.000
InstroomUitstroomAantal uitkeringen
aug33.230.6236.6
sep23.026.2233.4
okt30.029.9233.5
nov26.332.1227.7
dec21.725.9223.5
jan48.930.9241.5
feb26.627.9240.2
mrt37.827.6250.4
apr73.732.0292.1
mei42.033.0

301,1

jun33.333.8

300.6

jul43,643.4

300.8

aug28,437.5291.7
sep24,737,9278,4
okt42,342.5278.3
nov33.034.9276.4
dec44.835.6285.7

WW: instroom, uitstroom en aantal uitkeringen (x 1.000)

KLIK OP DE STAVEN VOOR MEER DETAILS
 InstroomUitstroomActueel volume
GeslachtVMVMVM
Leeftijd15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+
jan-dec 201914.848.834.334.626.1 16.4 47.7 35.6 36.135.6 14.4 49.4 37.2 40.039.8 16.4 48.0 36.6 39.8 47.6 4.5 21.822.828.3 34.34.7 19.621.026.7 39.7
jan-dec 202037.670.445.744.533.0 37.0 71.5 47.7 46.1 45.6 30.5 60.5 39.1 37.9 35.2 31.1 60.4 40.0 38.2 44.0 10.231.1 29.2 34.5 34.79.3 30.0 28.6 34.044.0

De cijfers zijn voorlopig.

Meer informatie over de laatste werkloosheidscijfers. 

Omnichannel

Veilige en betrouwbare digitale dienstverlening

De rol van omnichannel - het bereiken en bedienen van de klant via verscheidene communicatiekanalen - speelt binnen UWV een steeds voornamere rol. ‘Primair voor ons blijven het gebruiksgemak en de tevredenheid van de klant.’

Stapje voor STAP

man achter laptop
man achter laptop

Vervanging fiscale aftrek studiekosten

De deadline komt dichterbij. Op 1 januari 2022 moet de regeling STAP-budget klaar zijn voor gebruik, in een geheel nieuw op te zetten organisatieonderdeel van UWV. Wat is STAP precies en hoe verlopen de voorbereidingen voor de uitrol?

Houdbaarheid zorg onder druk

Sylvia van den Burg
Sylvia van den Burg

Prof. dr. Sylvia van der Burg-Vermeulen

 

Bijzonder hoogleraar Sociale Verzekeringsgeneeskunde

Verzekeringsarts


Afgelopen december verscheen de discussienota Zorg voor de Toekomst. De kern, Nederland heeft een goede gezondheidszorg, maar de houdbaarheid staat onder druk. Verandering is onontbeerlijk. Er is een beweging nodig van focus op ziekte en zorg naar het bevorderen van gezondheid, welzijn en (arbeids)participatie. Het moet minder gaan om ‘de patiënt’ of ‘de cliënt’ en meer om ‘de mens’. Het is hoog tijd dat we
het functioneren van mensen in hun eigen omgeving (privé, sociaal én werk), de persoonlijke wensen, behoeften en keuzen van de cliënt, en de mate waarin iemand eigen regie kan voeren als vertrekpunt nemen. Dat vraagt om een multidimensionale benadering en betere inbedding in onze gezondheidszorg van preventie, leefstijl en eigen regie en een krachtiger investering in het sociale domein en inzetten op een gezamenlijke aanpak van bijvoorbeeld psychosociale problematiek. Al jaren zien we een toename van het aantal mensen met stress-gerelateerde ziektebeelden, maar ook met andere psychische problemen zoals angst en depressie,dat ondersteuning bij werk en/of inkomen nodig heeft. Bijna een derde van alle uitkeringsgerechtigden ontvangt GGZ zorg. Dat is ruim drie keer meer dan het aandeel van werkenden dat GGZ zorg ontvangt.

Als herstel van functioneren of daarmee leren omgaan multidimensionaal is moet de zorg dat ook zijn. De zorg is dat vaak niet. Meestal staan de ernst van de psychische symptomen niet op zichzelf, maar spelen ook andere problemen, zoals werkloosheid, slechte huisvesting, financiële problemen en relationele problemen mee en zijn niet zelden mede reden voor behandeling binnen de GGZ. We zeggen vaak dat de cliënt centraal staat, maar in de praktijk is dat nog lang niet altijd het geval. De nadruk ligt nog veelvuldig op iemands beperkingen, op zijn of haar specifieke aandoeningen, en de medische behandeling daarvan. We lijden collectief aan een medicaliseringssyndroom. Om de nieuwe zorgvragen te beantwoorden is samenhangende én domein overstijgende netwerkzorg nodig, waarbinnen multidisciplinaire teams werken met thema’s als ‘behandeling’, ‘werken’ of ‘zorg thuis’. 

Kortom, het ‘waarom’ van mensgerichte zorg voor gezondheid en functioneren is steeds duidelijker en ook netwerkzorg als het ‘wat’ wordt steeds meer gedragen. Wat nu nodig is, is samen bepalen ‘hoe’ we de verandering verder brengen. Hoe mooi zou het zijn als er in 2021 ruimte komt om aan de slag te gaan met domein overstijgende zorgexperimenten binnen de sociale zekerheid. Want zorgen dat zoveel mogelijk mensen zinvol en naar vermogen kunnen meedoen in onze maatschappij dat doen we samen!

 

Achtergrond

Zwart

Berichten

Wetenschappelijk keurmerk voor Werkverkenner

De Werkverkenner is hét instrument waarmee UWV de situatie van een werkzoekende aan het begin van de werkloosheid in beeld brengt.

De Werkverkenner is hét instrument waarmee UWV de situatie van een werkzoekende aan het begin van de werkloosheid in beeld brengt. Het geeft de kans op werkhervatting binnen een jaar en een beeld van de persoonlijke situatie van de werkzoekende. Hierdoor kunnen de adviseur werk van UWV en de werkzoekende zelf zien hoe de laatste zijn kansen op werk kan verbeteren. Het instrument heeft dus een centrale rol in de WW-dienstverlening.

UWV doet al meerdere jaren, samen met universiteiten en onderzoeksbureaus, wetenschappelijk onderzoek voor de Werkverkenner. Een belangrijke vervolgstap was het verkrijgen van een wetenschappelijk keurmerk.

De COTAN (Commissie Testaangelegenheden Nederland) heeft met een team wetenschappers gekeken naar de Werkverkenner en gaf een zeer positief oordeel. Dat zorgde ervoor dat de Werkverkenner een objectief keurmerk gekregen. Het is hiermee het enige overheidsinstrument met dit keurmerk.

Cijfers, onderzoek en publicaties

Lees publicaties met kennis en cijfers over de arbeidsmarkt en sociale voorzieningen.

UWV publiceert veel kennis en cijfers op het gebied van de arbeidsmarkt en de sociale voorzieningen. In de volgende publicaties vindt u deze informatie terug:

Magazines

Daarnaast publiceert UWV magazines voor verschillende doelgroepen, waaronder:

Bekijk de video uit de maarteditie van 2019:

Bekijk meer video’s van UWV op YouTube.

Video’s uit voorgaande edities van UWVmagazine online:

Toename van 2.995 banen binnen de banenafspraak

Aan het eind van het derde kwartaal van 2020 waren er 2.995 meer banen binnen de banenafspraak dan een kwartaal eerder.

Aan het eind van het derde kwartaal van 2020 waren er 2.995 meer banen binnen de banenafspraak dan een kwartaal eerder. Het gaat hierbij om 2.880 extra banen met een regulier (vast of tijdelijk) dienstverband en 155 via een uitzendcontract of detachering. Hiermee komt het totaal aantal banen op 136.441 – dat zijn er ongeveer evenveel als eind 2019 (136.971).

In totaal zijn hiermee in de eerste drie kwartalen van 2020 61.262 banen gerealiseerd voor personen die in de doelgroep banenafspraak vallen. De doelstelling van de banenafspraak voor 2020 is het realiseren van 67.500 banen. Bij 53.087 van de gerealiseerde banen die gecategoriseerd gaat het om een regulier (vast of tijdelijk) dienstverband (bij een werkgever.

Het interactieve dashboard Banenafspraak geeft inzicht in de voortgang van de banenafspraak per arbeidsmarktregio en op landelijk niveau.

Meer positieve adviezen Beschut werk

Naast de kwartaalrapportage Banenafspraak is onder andere ook de kwartaalrapportage Beschut werk verschenen.

Naast de kwartaalrapportage Banenafspraak is onder andere ook de kwartaalrapportage Beschut werk verschenen. Beschut werk biedt een mogelijkheid om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Het gaat hierbij om mensen die alleen kunnen werken in een ‘beschutte’ omgeving, onder aangepaste omstandigheden. UWV geeft een positief of negatief advies naar aanleiding van de aanvraag. Op 30 september 2020 hadden 7.651 personen een geldige indicatie beschut werk. Van deze personen hadden er 4.848 op dat moment een baan in een beschutte werkomgeving. Dit zijn er 360 meer dan in het tweede kwartaal. 
Het interactieve dashboard Beschut werk laat het aantal aanvragen, positieve adviezen en mensen die in een beschutte omgeving werken, zien.
 
Via het interactieve dashboard Beschut werk zijn deze cijfers terug te lezen.

Uitkeringen stijgen in 2021 met 2,1 miljard euro

leeg terras
leeg terras
leeg terras

Dit jaar verwacht UWV 23,4 miljard euro uit te geven aan uitkeringen. Alleen al de WW-uitkeringen stijgen met 1,6 miljard euro.

Dit jaar verwacht UWV 23,4 miljard euro uit te geven aan uitkeringen. Alleen al de WW-uitkeringen stijgen met 1,6 miljard euro. Als gevolg van de coronacrisis zijn bijna alle prognoses meer onzeker dan normaal. In de zomer stelt UWV de prognoses bij in de Juninota.

‘Een groot deel gaat naar de arbeidsongeschiktheids- en WW-uitkeringen, zegt Nathalie van Berkel lid van de raad van bestuur. ‘De verwachting is dat we hier 13,6 miljard en 5,8 miljard euro aan uitgeven. De pandemie heeft voor Nederland ongekende economische effecten. Hierdoor is het nog niet bekend hoe en wanneer de economie en arbeidsmarkt zich zullen herstellen.’

Werkloosheid en arbeidsongeschiktheid
UWV heeft in 2020 ruim 0,5 miljard euro meer uitgegeven aan WW-uitkeringen dan in 2019. De verwachting is dat het aantal WW-uitkeringen in 2021 met circa 100.000 stijgt tot 386.000. De kosten komen hiermee dit jaar uit op totaal 5,8 miljard euro, een toename van bijna 1,6 miljard euro. De uitkeringslasten voor arbeidsongeschiktheid stijgen van 13,2 miljard euro in 2020 naar 13,6 miljard euro in 2021.

NOW
Met de NOW betaalt UWV aan werkgevers een deel van de lonen door. In 2020 heeft UWV circa 14,3 miljard euro uitgekeerd. En voor 2021 worden de kosten vooralsnog geschat op 3,3 miljard euro.

Ziekte en zorg
In 2021 zal het gemiddeld aantal Ziektewet-uitkeringen met nog eens 3.000 toenemen. De kosten stijgen hierdoor dit jaar met ruim 90 miljoen euro.

Compensatie transitievergoeding
UWV voert sinds 1 januari 2020 de compensatieregeling transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid uit. De schatting is dat het bedrag hiervoor gaat stijgen van 381 miljoen euro in 2020 naar 418 miljoen euro in 2021. Met ingang van dit jaar compenseert UWV ook de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfsbeëindiging voor werkgevers met minder dan 25 werknemers. In 2021 verwacht UWV hiervoor 21 miljoen euro uit te keren.

Januarinota
Met de januarinota legt UWV verantwoording af over de uitgekeerde bedragen in 2020 en presenteert het de financiële ramingen voor 2021 van de wetten die UWV uitvoert. Hiermee voorziet UWV het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Centraal Planbureau en het ministerie van Financiën van cijfers voor de komende Rijksbegroting.

cover uwvmagazine 3-2020
Klik hier voor het laatste gedrukte UWV Magazine

Online archief

randomness